Akoestische opleggingen

De meeste nieuwe gebouwen in stadscentra bevinden zich in de directe omgeving van belangrijke bronnen van geluid en trillingen, zoals bv. een tunnel, spoorweg of drukke verkeersader of zijn onderhevig aan interne bronnen van geluid en trillingen.

Om een gebouw en de gebruiker te beschermen tegen hieruit voortvloeiende geluiden en trillingen, dient het gebouw (of een deel ervan) akoestisch ontkoppeld te worden bij de fundering aan de hand van één van onderstaande systemen. De akoestische opleggingen worden ook wel trillingsdempers genoemd.

CDM-SEB

akoestische oplegging met elastomeren

CDM-STRIP

elastomeer strook

CDM-FIX

Akoestische ontkoppeling boutverbinding staal-op-staal of staal-op-beton

CDM-CHR

akoestische oplegging met stalen veren

CDM-CHR-BOX

voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

CDM-VHS

Akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-VHS-BOX

voorgespannen akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-RAFT

Trillingsdempende mat voor toepassing bij de fundering