Houtskelet en CLT

De laatste jaren wordt er steeds meer gewerkt met houtskelet constructies en CLT (cross laminated timber) vanwege de hoge duurzaamheid en kortere bouwtijd. Ook worden er steeds hogere gebouwen mee gebouwd. 

Bij dergelijke constructies is doorgaans beduidend minder massa aanwezig dan bij betonconstructies, waardoor de geluidsisolatie in het gedrang komt zonder aanvullende maatregelen. Dit heeft niet alleen te maken met de scheidingselementen zelf, maar ook de flankerende overdracht is hierin erg bepalend.

Door bouwdelen goed van elkaar te ontkoppelen met akoestische ontkoppeling kan de flankerende overdracht tot een minimum worden beperkt en kan met de lagere massa alsnog voldaan worden aan eisen aan lucht- en contactgeluiden in het Bouwbesluit.

Er zijn diverse oplossingen:

Download brochure houtskelet en CLT oplossingen

De oplossingen worden afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis. Aarzel niet om contact op te nemen met ons team voor meer informatie.