Houtbouw – houtskelet, CLT en modules

Delta-L biedt een compleet pakket aan oplossingen voor akoestische ontkoppeling in houtbouw; houtskelet, CLT (cross laminated timber) en module bouw.

De laatste jaren wordt er in toenemende mate gewerkt met hout. Ook worden er steeds hogere constructies met hout gebouwd. 

Voordelen van houtbouw zijn de hoge duurzaamheid en kortere bouwtijd. Een nadeel is echter dat dergelijke constructies doorgaans beduidend minder massa hebben dan betonconstructies. De geluidsisolatie komt daardoor in het gedrang als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Dit heeft niet alleen te maken met de scheidingselementen zelf, maar ook met de flankerende overdracht van geluid en trillingen. Het kan een uitdaging zijn om dit voldoende tegen te gaan en binnen de eisen van het Bouwbesluit te blijven. Bovendien zijn de eisen in het Bouwbesluit eigenlijk niet streng genoeg voor houtbouw aangezien er nog steeds hinder kan ontstaan.

Door de bouwdelen goed akoestisch van elkaar te ontkoppelen kan de flankerende overdracht tot een minimum worden beperkt. Ondanks de lagere massa van houtbouw kan zo worden voldaan aan de eisen voor lucht- en contactgeluid in het Bouwbesluit of meer.

Er zijn diverse oplossingen voor vloeren (CDM-BUNKERFLOOR, Stravifloor Deck (CDM-QuietDECK), wanden Stravilink WallFix (CDM-WALL-FIX), plafonds Stravilink PSJ (CDM-PSJ), daken (CDM-ROOF-T) en voor het isoleren van bouwdelen om flankerend geluid tegen te gaan (CDM-SEB-CLT). Een volledig overzicht is te vinden in onze brochure:

Download brochure houtskelet en CLT oplossingen

De oplossingen worden afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis. Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen.