Stravilink WallStrip (CDM-WALL-STRIP)

Stravilink WallStrip (CDM-WALL-STRIP) is een strookoplegging voor het akoestisch ontkoppelen van constructieve wanden en het minimaliseren van de flankerende overdracht van trillingen en geluid.Deze CDM oplegging, ofwel trillingsdemper, bestaat uit een elastomeer strook. De elastomeer CDM stroken zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden/stijfheden. Het type CDM materiaal, het aantal en de afmeting van de stroken wordt afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis.

Download documentatie Stravilink Wallstrip (CDM-WALL-STRIP).pdf

EIGENSCHAPPEN

  • akoestische ontkoppeling van wanden
  • eenvoudig te installeren
  • doorlopende ondersteuning van constructie
  • groot bereik in belastbaarheid
  • reduceert scheurvorming in de wand
  • toepasbaar in direct contact met cementwater en sterke adhesie met materialen als gips en beton
  • standaarddikte 5 of 10 mm
  • standaardbreedte 130 of 200 mm (andere breedten verkrijgbaar op aanvraag)

TOEPASSING

  • verticale ontkoppeling wanden