Berckelbosch 5D – Eindhoven

In Eindhoven wordt de nieuwe wijk Berckelbosch ontwikkeld met in totaal 660 woningen, waaronder een aantal iQwoningen. Het innovatieve huisvestingsconcept van Ballast-Nedam betreft een modulair systeem. De modules worden prefab afgewerkt tot en met de badkamertegel en de stopcontacten en worden zo naar de bouwlocatie getransporteerd. Binnen een dag wordt op locatie een volledige woning opgebouwd.

Deelplan 5D betreft de 21 kadewoningen aan de zuidzijde van het plangebied. Aan de andere zijde van het Eindhovense kanaal bevindt zich het fabrieksterrein van DAF Trucks. LBP|SIGHT heeft trillingsonderzoek verricht en is tot de conclusie gekomen dat er voor deze 21 woningen maatregelen nodig zijn om trillingshinder en contactgeluid te voorkomen: de woningen dienen op trillingsdempers geplaatst te worden met een lage afveerfrequentie van 3-4 Hz.

Delta-L heeft in overleg met het bouwteam de oplossing uitgewerkt en geleverd. Voor de lage afveerfrequentie van 3-4 Hz zijn stalen veren benodigd. Er is gekozen voor een voorgespannen oplossing om de invering op de bouw beperkt te houden: Stravibase SpringBox (CDM-CHR-BOX). De Stravibase SpringBox (CDM-CHR-BOX) is een stalen doos met voorspanbouten en stalen veren. 

Op elke paalkop is een betonnen opstort gerealiseerd en daarop een Stravibase SpringBox (CDM-CHR-BOX) geplaatst met een afveerfrequentie van 3,4 Hz. De funderingsbalken steunen op de trillingsdempers en de woningen zijn op de funderingsbalken geplaatst. Om ervoor te zorgen dat er geen trillingen via de bodem in de ontkoppelde funderingsbalken en de gevels van de woningen terecht komen wordt de bodem ontkoppeld d.m.v. slappe rubbergranulaat matten van het type CDM-41. Dit betreft de oplossing Stravibase Raft (CDM-RAFT).

Categorie Akoestische opleggingen
Oplossing Stravibase SpringBox (CDM-CHR-BOX),
Stravibase Raft (CDM-RAFT)
Akoestische adviseur LBP|SIGHT
Constructeur H4D Raadgevend ingenieurs
Aannemer iQwoning (Ballast-Nedam)