MFA Hart van Hapert

MFA Hart van Hapert is de naam van de multifunctionele accommodatie in Hapert. In de nieuwe MFA worden het gemeenschapshuis, de basisschool, peuterspeelzaal, ouderensteunpunt, bibliotheek en een kerkfunctie opgenomen. Deze combinatie van functionaliteiten verhogen het sociale onderdeel van het dorp waar ontmoeten en verbinden centraal staat.

Functies verbinden
Met deze MFA wordt niet alleen de fysieke locatie bedoeld, maar ook de sociale schakel voor ontmoeten en verbinden. Daarbij worden bestaande bouw en nieuwbouw met elkaar verenigd, wat resulteert in een samenspel van functies en symboliek.De in het plangebied aanwezige kerk met de oude pastorie wordt getransformeerd tot een multifunctionele locatie met ruimte voor dansen, feesten, vergaderen, gebed en als steunpunt voor ouderen. De sporthal, het Integraal Kind Centrum (IKC) met KDV, PSZ, BSO en school worden in het ontwerp geïntegreerd en geven de locatie haar multifunctionele karakter.

Metamorfose kerk
De huidige kerk verplaatst haar functie naar een nieuw gebedshuis en ondergaat daarna een gedaanteverwisseling. Een deel van de kerk wordt verbouwd, maar de mooie bogen en het ruimtelijke karakter blijven behouden. De pastoorswoning en de oude Marnixschool worden gesloopt. De oude pastorie blijft gehandhaafd en krijgt een nieuwe functie.
Daarnaast wordt er nog nieuwbouw gerealiseerd, onder andere de school, die uiteindelijk alle gebouwen met elkaar verbindt met als eindresultaat een MFA als middelpunt van de Hapertse samenleving.

Toegepaste oplossingen
In overleg met het bouwteam zijn diverse akoestische ontkoppelingen uitgewerkt voor de podiumzaal met een afveerfrequentie < 10 Hz. Zo zijn de BG vloer en dakvloer van de podiumzaal akoestisch opgelegd op polyurethaanschuim stroken (CDM-STRIP) en zijn verbindingen met de staalconstructie ontkoppeld d.m.v. het Stravibase Fix systeem. 

In de kerkzaal is koppeling van de staalconstructie met de bestaande gevel ontkoppeld d.m.v. een op maat gemaakte akoestische huls die om de doken is aangebracht en vervolgens aangestort in de gevel. Daarnaast is ook een zwevende vloer gerealiseerd op een rubber mat (Stravifloor Mat). De mat type W25x is aan één zijde golvend voor verhoogde prestaties. Naast een hoge geluidsisolatie hebben deze matten als voordeel dat zij een hogere belasting kunnen opvangen dan de traditionele dekvloeren op minerale wol. 

In de afbouw zijn akoestische plafondhangers ingezet van het type Stravilink CC60 en akoestische voorzetwanden met het Stravilink WallFix systeem.

Categorie Akoestische opleggingen
Oplossing CDM-STRIP, Stravibase Fix, akoestische hulzen, Stravilink CC60-350, Stravilink WallFix, Stravifloor Mat
Hoofdaannemer BMV
Afbouw Schelp Bouw & Interieur
Akoestische adviseur PhysiBuild
Constructeur CK2 adviesburo
Architect Tarra architectuur & stedenbouw, geWOON architecten