TivoliVredenburg – Utrecht

Het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht is verbouwd en uitgebreid met poppodium Tivoli en het Jazzcentrum SJU.  De huidige grote zaal is gehandhaafd en er zijn vier nieuwe zalen bijgekomen voor pop, jazz, cross-over en kamermuziek. De zalen zijn ingericht voor ca. 5.500 stoelen.

Voor een optimale geluidsisolatie heeft Delta-L in overleg met de akoestische adviseur en constructeur diverse akoestische systemen uitgewerkt, geleverd en geïnstalleerd. De nieuwe zalen voor pop, jazz, cross-over en kamermuziek zijn voorzien van complete doos-in-doos constructies.


De zwevende vloeren van de doos-in-doos constructies zijn gerealiseerd met een prefab verend vloer systeem met hoogwaardig natuurrubber steunen (CDM-FLOAT), de wanden zijn ontkoppeld d.m.v. elastische wandbeugels (type CDM-WH bij natte voorzetwanden, type CDM-QR bij droge voorzetwanden) en de plafonds zijn akoestisch ontkoppeld opgehangen d.m.v. plafondhangers met hoogwaardig natuurrubber (CDM-CC60).

Delen van de betonconstructie zijn opgelegd op een bekistingsplaat met daaronder hoogwaardig natuurrubber steunen (CDM-SEB) en op stroken CDM materiaal (CDM-STRIP).

De staalconstructie is akoestisch ontkoppeld van de buitendoos door bij de betreffende knooppunten een akoestische ontkoppeling toe te passen van het type CDM-FIX, welke is opgebouwd uit een isolerend elastomeer, één of meerdere stabiliserende elastomeren en een elastische ring rondom de bout die ervoor zorgt dat er geen akoestische brug ontstaat via de bout. Voor de akoestische ontkoppelingen is op basis van de krachtenopgave en akoestische eis per knooppunt een optimaal ontwerp uitgewerkt.

Daarnaast zijn diverse tribunes, trappen, portalen en dagkanten akoestisch ontkoppeld om de overdracht van trillingen (en daarmee geluid) tot een minimum te beperken.

Voor de aansluiting op de oudbouw zijn een aantal vloeren akoestisch opgelegd op een krans rondom bepaalde kolommen. Omdat de vloeren al aanwezig waren, was een voorgespannen oplossing noodzakelijk. Er is namelijk een bepaalde invering in het akoestisch materiaal benodigd voor de gewenste akoestische prestatie. Hiervoor is een speciale techniek toegepast: de frozen bearing techniek (CDM-FBT).

De frozen bearing techniek is een door CDM ontwikkelde techniek waarbij hoogwaardig natuurrubber CDM steunen prefab in het laboratorium worden voorgespannen, in die toestand diep worden ingevroren en met droog ijs (-80 °C) naar de bouwplaats worden vervoerd. Door middel van stelplaatjes is op locatie de juiste inbouwhoogte gecreëerd tussen de krans en de vloer, zodat de CDM steunen in de ontdooide toestand precies de juiste invering hebben.

Het doel van de geluidsisolatie is tweeledig: enerzijds de mogelijkheid tot het gelijktijdig gebruik van de verschillende zalen zonder overlast van andere zalen en anderzijds een hoge geluidsisolatie naar de omgeving. Om dit te bereiken is een strenge eis gesteld aan de geluidsisolatie.

Categorie Akoestische opleggingen, zwevende vloer systemen, wand ontkoppel systemen, verlaagde plafond systemen
Oplossing CDM-SEB, CDM-STRIP, CDM-FLOAT, CDM-WH, CDM-QR, CDM-CC60, CDM-PHS, CDM-FIX, CDM-FBT
Akoestische adviseur DHV (Royal HaskoningDHV)
Constructeur Zonneveld