Akoestische opleggingen

Akoestische opleggingen, ofwel trillingsdempers, zijn oplossingen voor het akoestisch ontkoppelen van funderingen, vloeren of andere delen van een constructie.

Gebouwen bevinden zich vaak in de directe omgeving van belangrijke bronnen van geluid en trillingen, zoals tunnels, spoorwegen of drukke verkeersaders. In andere gevallen zijn er binnen een gebouw bronnen zoals machines of geluidsinstallaties voor theater of muziek. Om gebouw en gebruiker tegen geluid en trillingen te beschermen, moeten gebouwen geheel of gedeeltelijk akoestisch worden ontkoppeld. Delta-L lever daarvoor akoestische opleggingen die hun toepassing vinden in onder andere funderingen of lijnopleggingen van breedplaat of kanaalplaat vloeren.

CDM-SEB
CDM-SEB akoestische oplegging / trillingsdemper

akoestische oplegging met elastomeren

CDM-STRIP

elastomeer strook

CDM-FIX
CDM-FIX akoestische ontkoppeling van boutverbinding

Akoestische ontkoppeling boutverbinding staal-op-staal of staal-op-beton

CDM-CHR
Akoestische oplegging met stalen veren voor CDM materialen voor geluidsisolatie en trillingsisolatie

akoestische oplegging met stalen veren

CDM-CHR-BOX
CDM-CHR-BOX voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

CDM-VHS
CDM-VHS akoestische oplegging met hoge belastbaarheid

Akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-VHS-BOX
CDM-VHS-BOX Voorgespannen akoestische oplegging

voorgespannen akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-RAFT
CDM-RAFT is een doorlopende akoestische oplegging voor de ontkoppeling bij funderingen

Trillingsdempende mat voor toepassing bij de fundering


Zwevende vloer systemen

Zwevende vloeren zijn geschikt voor de bescherming van geluidsgevoelige ruimtes of om ruimtes waar veel geluid veroorzaakt wordt te isoleren. Delta-L levert verschillende systemen die de vloer akoestisch ontkoppelen van de constructie, voor zowel huishoudelijke als commerciële of industriële belastingen. Onze zwevende vloer systemen worden toegepast in ondermeer fitnessclubs, gymzalen, theaterzalen en poppodia.

CDM-FLOAT
prefab verende zwevende vloer

prefab zwevend vloer systeem

CDM-LAT
CDM-LAT zwevende vloer op basis van vloerregels

vloerregels met elastomeren

CDM-GYM
CDM-GYM zwevende vloer voor fitnessclubs en danszalen

lichtgewichte zwevende vloer voor o.a. fitness

CDM-QuietDECK
CDM-QuietDECK zwevende vloer methoge akoestische prestaties

zwevend vloer systeem met staalplaat voor dunne vloeren

CDM-MAT
CDM-MAT zwevende vloer op basis van vloerregels

elastomeer mat

CDM-MONT
CDM-MONT zwevende vloer met stalen doossysteem

Op te vijzelen zwevend vloer systeem voor betonnen vloeren

CDM-FLOOR-T
CDM-FLOOR-T vloerregel die aan een constructie verankerd kan worden

Houten vloerregel met verankering

CDM-DPM
CDM-DPM zwevende vloer systeem van polyester wolen elastomeren

polyester wol met elastomeren


Wand ontkoppel systemen

Het is belangrijk om wanden volledig te isoleren om te voorkomen dat geluid en trillingen overgedragen worden op andere delen van de constructie van het gebouw. De geluids- en trillingsisolatie van tussenwanden kan verbeterd worden door het gebruik van elastische bevestigingen en/of elastische stroken, welke de wanden akoestisch ontkoppelen van de constructie.

CDM-WALL-FIX
CDM-WALL-FIX-BASE, akoestische ontkoppeling van voorzetwanden

verticale ontkoppeling voorzetwanden

CDM-QR
CDM-QR askoestische wandbeugel voor voorzetwanden

akoestische wandbeugel

CDM-WH
CDM-WH akoestische wandverbinding voor voorzetwanden

akoestische wandverbinding

CDM-WALL-T
CDM-WALL-T

wandregels met elastomeren

CDM-WALL-STRIP
CDM-WALL-STRIP strookoplegging voor constructieve wanden

strook oplegging wand voor verminderen flankerende overdracht


Verlaagde plafond systemen

Verlaagde plafonds kunnen effectief bijdragen aan de bescherming tegen geluid dat veroorzaakt wordt door activiteiten in aangrenzende ruimtes. Delta-L levert een breed assortiment aan akoestische plafondhangers van CDM voor geluidsisolatie van verlaagde plafonds. Het akoestisch ontkoppelen van het plafond leidt tot een aanzienlijke daling van de niveaus van luchtgeluid en contactgeluid.

CDM-CC60
CDM-CC60 plfaondhanger voor geluidsisolatie verlaagde plafonds

akoestische plafondhanger met elastomeer

CDM-PHS-S
CDM-PHS-S ophangsysteem voor verlaagde plafonds, machines en leidingwerk

Ophangsysteem met elastomeren

CDM-PSJ
CDM-PSJ CDM-PSJ is een plafondhanger voor de akoestische ontkoppeling van verlaagde plafonds geschikt voor de bevestiging aan een vertikale constructie

akoestische plafondhanger met elastomeer voor balkenplafonds

CDM-PHS
CDM-PHS ophangsysteem voor akoestische ontkoppeling van verlaagde plafonds, machines en leidingwerk

ophangsysteem met elastomeren

CDM-PRJ
CDM-PRJ plafondhanger voor akoestische ontkoppeling, geschikt voor bevestiging aan vertikale constructie

plafondhanger voor de akoestische ontkoppeling

CDM-PHR
CDM-PHR is een ophangsysteem voor akoestische ontkoppeling van verlaagde plafonds of machines en leidingwerk

ophangsysteem met stalen veren


Houtbouw en CLT

Delta-L biedt een compleet pakket aan oplossingen voor akoestische ontkoppeling in houtbouw en cross laminated timber (CLT).

De laatste jaren wordt er in toenemende mate gewerkt met houtbouw / houtskeletbouw en CLT. Ook worden er steeds hogere constructies met hout gebouwd. 

Voordelen van houtbouw zijn de hoge duurzaamheid en kortere bouwtijd. Een nadeel echter, is dat dergelijke constructies doorgaans beduidend minder massa hebben dan betonconstructies. Geluidsisolatie komt daardoor, als geen aanvullende maatregelen worden genomen, in het gedrang. Dit heeft niet alleen te maken met de scheidingselementen zelf, maar ook met de flankerende overdracht van geluid en trillingen. Het kan een uitdaging zijn om dit voldoende tegen te gaan en binnen de eisen van het Bouwbesluit te blijven.

Door de bouwdelen goed akoestisch van elkaar te ontkoppelen kan de flankerende overdracht tot een minimum worden beperkt. Ondanks de lagere massa van houtbouw en CLT kan zo worden voldaan aan de eisen voor lucht- en contactgeluid in het Bouwbesluit.

Er zijn diverse oplossingen voor vloeren (CDM-BUNKERFLOOR, CDM-QuietDECK), wanden (CDM-WALL-FIX), plafonds (CDM-PSJ), daken (CDM-ROOF-T) en voor het isoleren van bouwdelen om flankerend geluid tegen te gaan (CDM-SEB-CLT). Een volledig overzicht is te vinden in onze brochure:

Download brochure houtskelet en CLT oplossingen

De oplossingen worden afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis. Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen.


Speciale technieken

Delta-L levert speciale technieken die in uitzonderlijke situaties kunnen worden ingezet. De CDM-FTB frozen bearings techniek is daarvan een goed voorbeeld. Met deze techniek kunnen rubber opleggingen voorgespannen worden ingevroren en aangeleverd. Deze methode is kan uitkomst bieden in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als opleggingen zonder ingrijpende aanpassingen in bestaande constructies moeten worden ingebracht.

Neem graag contact met ons op als u tegen uitzonderlijke situaties op gebied van bouwakoestiek aanloopt. Wij zetten de decennialange ervaring van onze specialisten en die van CDM in om een oplossing te vinden voor uw probleem.

CDM-FBT
CDM-FTB gepatenteerde frozen bearing techniek om rubber opleggingen in bevroren toestand voorgespannen in de bouwconstructie in te brengen

oplossing voor behouden voorspanning rubber oplegging


Lift ontkoppel systemen

Trillingen die bij het gebruik van een lift worden overgedragen op de vloeren en wanden in een gebouw veroorzaken veel hinder in de vorm van afstralend geluid. Delta-L levert oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor het akoestisch ontkoppelen van liften. Daarmee kan dit contactgeluid tot een minimum worden beperkt.

CDM-ELEVATOR-FIX

Akoestische ontkoppeling voor de ophanging van liften


Machine ontkoppel systemen

Machines met bewegende onderdelen kunnen een grote bron van trillings- en geluidshinder vormen. Omdat machines vaak mechanisch bevestigd zijn aan de ondersteunende vloer, vindt overdracht plaats op de bouwconstructie en kunnen trillingen zich verder verspreiden naar andere ruimten. Het aanbrengen van isolatie tussen machine en ondersteunende constructie is een efficiënte manier om de overdracht van geluid en trillingen te beperken en is in uiteenlopende situaties zeer succesvol gebleken.

CDM-AIR
CDM-AIR Isolatie van laagfrequente trillingen, geluidsisolatie en trillingsisolatie

Trillingsisolatie met luchtveren

CDM-MACHINE-PAD
CDM-MACHINE-PAD is een trillingsdemper die wordt ingezet voor de bevestiging van machines met een hoge mate van trillings- en impactisolatie.

trillingsdemper voor onder machine

CDM-MACHINE-FIX
CDM-MACHINE-FIX akoestische oplegging voor ontkoppeling van machines

akoestische machine oplegging

CDM-MACHINE-FLOAT
CDM-MACHINE-FLOAT

prefab zwevend vloer systeem voor machines met elastomeren of stalen veren

CDM-MACHINE-MONT
zwevende vloer met stalen doossysteem

op te vijzelen zwevend vloer systeem voor machines


Ophangsystemen voor machines en leidingwerk

In gebouwen zijn tal van aantal mechanische voorzieningen, leidingen en buizen verwerkt die aan de bouwconstructie bevestigd  zijn. Deze voorzieningen veroorzaken geluid en trillingen die via de bevestigingen op het gebouw overgedragen kunnen worden. Delta-L levert ophangsystemen die effectief isoleren en de niveaus van geluid en trillingen die op het gebouw worden overgedragen aanzienlijk verlagen.

CDM-PIPE

maatwerk ophangsysteem