Akoestische opleggingen

De meeste nieuwe gebouwen in stadscentra bevinden zich in de directe omgeving van belangrijke bronnen van geluid en trillingen, zoals bv. een tunnel, spoorweg of drukke verkeersader of zijn onderhevig aan interne bronnen van geluid en trillingen.

Om een gebouw en de gebruiker te beschermen tegen hieruit voortvloeiende geluiden en trillingen, dient het gebouw (of een deel ervan) akoestisch ontkoppeld te worden bij de fundering aan de hand van één van onderstaande systemen. De akoestische opleggingen worden ook wel trillingsdempers genoemd.

CDM-SEB
CDM-SEB akoestische oplegging / trillingsdemper

akoestische oplegging met elastomeren

CDM-STRIP

elastomeer strook

CDM-FIX
CDM-FIX akoestische ontkoppeling van boutverbinding

Akoestische ontkoppeling boutverbinding staal-op-staal of staal-op-beton

CDM-CHR
Akoestische oplegging met stalen veren

akoestische oplegging met stalen veren

CDM-CHR-BOX
CDM-CHR-BOX voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

CDM-VHS
CDM-VHS akoestische oplegging met hoge belastbaarheid

Akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-VHS-BOX
CDM-VHS-BOX Voorgespannen akoestische oplegging

voorgespannen akoestische oplegging met staal en elastomeren

CDM-RAFT
CDM-RAFT is een doorlopende akoestische oplegging voor de ontkoppeling bij funderingen

Trillingsdempende mat voor toepassing bij de fundering


Zwevende vloer systemen

Zwevende vloeren worden toegepast om geluidsgevoelige ruimtes te beschermen of om ruimtes waar veel geluid veroorzaakt wordt, te isoleren. Dankzij deze systemen wordt de vloer akoestisch ontkoppeld van de constructie. De zwevende vloer is geschikt voor huishoudelijke, commerciële of industriële belastingen en wordt veel toegepast in o.a. gymzalen, theaterzalen en poppodia.

CDM-FLOAT

prefab zwevend vloer systeem

CDM-LAT

vloerregels met elastomeren

CDM-GYM

lichtgewichte zwevende vloer voor o.a. fitness

CDM-QuietDECK

zwevend vloer systeem met staalplaat voor dunne vloeren

CDM-MAT

elastomeer mat

CDM-MONT

Op te vijzelen zwevend vloer systeem voor betonnen vloeren

CDM-FLOOR-T

Houten vloerregel met verankering

CDM-DPM

polyester wol met elastomeren


Wand ontkoppel systemen

Het is belangrijk om wanden volledig te isoleren om te voorkomen dat geluid en trillingen overgedragen worden op andere delen van de constructie van het gebouw. De geluids- en trillingsisolatie van tussenwanden kan verbeterd worden door het gebruik van elastische bevestigingen en/of elastische stroken, welke de wanden akoestisch ontkoppelen van de constructie.

CDM-WALL-FIX

verticale ontkoppeling voorzetwanden

CDM-QR

akoestische wandbeugel

CDM-WH

akoestische wandverbinding

CDM-WALL-T

wandregels met elastomeren

CDM-WALL-STRIP

strook oplegging wand voor verminderen flankerende overdracht


Verlaagde plafond systemen

Vaak is een verlaagd plafond vereist om een ruimte te beschermen tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door activiteiten in aangrenzende ruimtes. Het gamma aan akoestische plafondhangers van CDM maximaliseert de geluidsisolatie van verlaagde plafonds door ze akoestisch te ontkoppelen van de bovenliggende ruimte. Toepassing van onderstaande systemen leidt tot een aanzienlijke daling van de niveaus van luchtgeluid en contactgeluid.

CDM-CC60

akoestische plafondhanger met elastomeer

CDM-PHS-S

Ophangsysteem met elastomeren

CDM-PSJ

akoestische plafondhanger met elastomeer voor balkenplafonds

CDM-PHS
CDM-PHS

ophangsysteem met elastomeren

CDM-PRJ

plafondhanger voor de akoestische ontkoppeling

CDM-PHR
CDM-PHR

ophangsysteem met stalen veren


Lift ontkoppel systemen

Trillingen die bij het gebruik van een lift worden overgedragen op de vloeren en wanden in een gebouw, veroorzaken veel hinder in de vorm van afstralend geluid. Om dit contactgeluid tot een minimum te beperken, dient de lift akoestisch ontkoppeld te worden aan de hand van speciaal daarvoor ontworpen akoestische ontkoppelingen.

CDM-ELEVATOR-FIX
CDM-ELEVATOR-FIX is een oplossing voor de akoestische ontkoppeling voor de ophanging van liften.

Akoestische ontkoppeling voor de ophanging van liften


Machine ontkoppel systemen

De dynamische onderdelen van grote industriële machines veroorzaken onvermijdelijk geluid en trillingen. Omdat ze meestal mechanisch bevestigd zijn aan de ondersteunende constructie, veroorzaken ze vaak hoge niveaus van geluid en trillingen. Het aanbrengen van isolatie tussen de machine en de ondersteunende constructie is een heel efficiënte methode om de overdracht van geluid en trillingen te beperken en is al erg succesvol gebleken voor heel wat verschillende toepassingen.

CDM-MACHINE-FLOAT
CDM-MACHINE-FLOAT

prefab zwevend vloer systeem voor machines met elastomeren of stalen veren

CDM-MACHINE-MONT
zwevende vloer met stalen doossysteem

op te vijzelen zwevend vloer systeem voor machines

CDM-MACHINE-FIX
CDM-MACHINE-FIX akoestische oplegging voor ontkoppeling van machines

akoestische machine oplegging

CDM-AIR
CDM-AIR Isolatie van laagfrequente trillingen

Trillingsisolatie met luchtveren

CDM-MACHINE-PAD
CDM-MACHINE-PAD is een trillingsdemper die wordt ingezet voor de bevestiging van machines met een hoge mate van trillings- en impactisolatie.

trillingsdemper voor onder machine


Ophangsystemen voor machines en leidingwerk

Elk gebouw telt een groot aantal mechanische voorzieningen, leidingen en buizen die aan de constructie opgehangen moeten worden. Deze bouwvoorzieningen veroorzaken geluid en trillingen die op het gebouw overgedragen kunnen worden via de mechanische bevestigingen. Ophangsystemen die het geluid en de trillingen isoleren zullen de niveaus van geluid en trillingen die op het gebouw overgedragen worden aanzienlijk verminderen.

CDM-PIPE

maatwerk ophangsysteem


Speciale technieken

Deze categorie bevat speciale technieken die in bijzondere situaties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld in het geval dat een rubber oplegging vervangen dient te worden.

CDM-FBT

oplossing voor behouden voorspanning rubber oplegging


Houtskelet en CLT

De laatste jaren wordt er steeds meer gewerkt met houtskelet constructies en CLT (cross laminated timber) vanwege de hoge duurzaamheid en kortere bouwtijd. Ook worden er steeds hogere gebouwen mee gebouwd. 

Bij dergelijke constructies is doorgaans beduidend minder massa aanwezig dan bij betonconstructies, waardoor de geluidsisolatie in het gedrang komt zonder aanvullende maatregelen. Dit heeft niet alleen te maken met de scheidingselementen zelf, maar ook de flankerende overdracht is hierin erg bepalend.

Door bouwdelen goed van elkaar te ontkoppelen met akoestische ontkoppeling kan de flankerende overdracht tot een minimum worden beperkt en kan met de lagere massa alsnog voldaan worden aan eisen aan lucht- en contactgeluiden in het Bouwbesluit.

Er zijn diverse oplossingen:

Download brochure houtskelet en CLT oplossingen

De oplossingen worden afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis. Aarzel niet om contact op te nemen met ons team voor meer informatie.