Akoestische opleggingen

Akoestische opleggingen, ofwel trillingsdempers, zijn oplossingen voor het akoestisch ontkoppelen van funderingen, vloeren of andere delen van een constructie.

Gebouwen bevinden zich vaak in de directe omgeving van belangrijke bronnen van geluid en trillingen, zoals tunnels, spoorwegen of drukke verkeersaders. In andere gevallen zijn er binnen een gebouw bronnen zoals machines of geluidsinstallaties voor theater of muziek. Om gebouw en gebruiker tegen geluid en trillingen te beschermen, moeten gebouwen geheel of gedeeltelijk akoestisch worden ontkoppeld. Delta-L lever daarvoor akoestische opleggingen die hun toepassing vinden in onder andere funderingen of lijnopleggingen van breedplaat of kanaalplaat vloeren.

Stravibase SEB (CDM-SEB)

akoestische oplegging met elastomeren

CDM-STRIP

elastomeer strook

Stravibase Fix (CDM-FIX)

Akoestische ontkoppeling boutverbinding staal-op-staal of staal-op-beton

Stravibase Spring (CDM-CHR)

akoestische oplegging met stalen veren

Stravibase SpringBox (CDM-CHR-BOX)

voorgespannen akoestische oplegging met stalen veren

Stravibase VHS (CDM-VHS)

Akoestische oplegging met staal en elastomeren

Stravibase Raft (CDM-RAFT)

Trillingsdempende mat voor toepassing bij de fundering


Zwevende vloer systemen

Zwevende vloeren zijn geschikt voor de bescherming van geluidsgevoelige ruimtes of om ruimtes waar veel geluid veroorzaakt wordt te isoleren. Delta-L levert verschillende systemen die de vloer akoestisch ontkoppelen van de constructie, voor zowel huishoudelijke als commerciële of industriële belastingen. Onze zwevende vloer systemen worden toegepast in ondermeer fitnessclubs, gymzalen, theaterzalen en poppodia.

Stravifloor Prefab (CDM-FLOAT)

prefab zwevend vloer systeem

Stravifloor Channel (CDM-LAT)

vloerregels met elastomeren

Stravigym (CDM-GYM)

lichtgewichte zwevende vloer voor o.a. fitness

Stravifloor Deck (CDM-QuietDECK)

zwevend vloer systeem met staalplaat voor dunne vloeren

Stravifloor Mat (CDM-MAT)

elastomeer mat

Stravifloor Jackup-R (CDM-MONT)
Jackup-R

Op te vijzelen zwevend vloer systeem voor betonnen vloeren

Stravifloor Batten (CDM-FLOOR-T)

Houten vloerregel met verankering


Wand ontkoppel systemen

Het is belangrijk om wanden volledig te isoleren om te voorkomen dat geluid en trillingen overgedragen worden op andere delen van de constructie van het gebouw. De geluids- en trillingsisolatie van tussenwanden kan verbeterd worden door het gebruik van elastische bevestigingen en/of elastische stroken, welke de wanden akoestisch ontkoppelen van de constructie.

Stravilink WallFix (CDM-WALL-FIX)

verticale ontkoppeling voorzetwanden

Stravilink QR (CDM-QR)

akoestische wandbeugel

Stravilink WH (CDM-WH)

akoestische wandverbinding

Stravilink WallBatten (CDM-WALL-T)

wandregels met elastomeren

Stravilink WallStrip (CDM-WALL-STRIP)

strook oplegging wand voor verminderen flankerende overdracht


Verlaagde plafond systemen

Verlaagde plafonds kunnen effectief bijdragen aan de bescherming tegen geluid dat veroorzaakt wordt door activiteiten in aangrenzende ruimtes. Delta-L levert een breed assortiment aan akoestische plafondhangers van CDM voor geluidsisolatie van verlaagde plafonds. Het akoestisch ontkoppelen van het plafond leidt tot een aanzienlijke daling van de niveaus van luchtgeluid en contactgeluid.

Stravilink CC60 (CDM-CC60)

akoestische plafondhanger met elastomeer

Stravilink PHS-S (CDM-PHS-S)

Ophangsysteem met elastomeren

Stravilink PSJ (CDM-PSJ)

akoestische plafondhanger met elastomeer voor balkenplafonds

Stravilink PHS (CDM-PHS)

Ophangsysteem met elastomeren

Stravilink PRJ (CDM-PRJ)

Plafondhanger voor de akoestische ontkoppeling

Stravilink PHR (CDM-PHR)

ophangsysteem met stalen veren


Houtbouw – houtskelet, CLT en modules

Delta-L biedt een compleet pakket aan oplossingen voor akoestische ontkoppeling in houtbouw; houtskelet, CLT (cross laminated timber) en module bouw.

De laatste jaren wordt er in toenemende mate gewerkt met hout. Ook worden er steeds hogere constructies met hout gebouwd. 

Voordelen van houtbouw zijn de hoge duurzaamheid en kortere bouwtijd. Een nadeel is echter dat dergelijke constructies doorgaans beduidend minder massa hebben dan betonconstructies. De geluidsisolatie komt daardoor in het gedrang als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Dit heeft niet alleen te maken met de scheidingselementen zelf, maar ook met de flankerende overdracht van geluid en trillingen. Het kan een uitdaging zijn om dit voldoende tegen te gaan en binnen de eisen van het Bouwbesluit te blijven. Bovendien zijn de eisen in het Bouwbesluit eigenlijk niet streng genoeg voor houtbouw aangezien er nog steeds hinder kan ontstaan.

Door de bouwdelen goed akoestisch van elkaar te ontkoppelen kan de flankerende overdracht tot een minimum worden beperkt. Ondanks de lagere massa van houtbouw kan zo worden voldaan aan de eisen voor lucht- en contactgeluid in het Bouwbesluit of meer.

Zie hieronder de speciaal op de houtbouw afgestemde Straviwood systemen. Daarnaast zijn er diverse bestaande oplossingen in te zetten (bijvoorbeeld Stravifloor Deck (CDM-QuietDECK) voor de vloeren, Stravilink WallFix (CDM-WALL-FIX) voor de wanden, Stravilink PSJ (CDM-PSJ) voor de plafonds).

De oplossingen worden afgestemd op de belastingopgave en akoestische eis. Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen.

Straviwood ModuBreak

Akoestische oplegging houten modules

Straviwood Modulink

Akoestisch ontkoppeld anker horizontale bevestiging CLT en modules

Straviwood WallBreak-P
Straviwood WallBreak-P

Rubber pads onder houtskelet of CLT wanden

Straviwood WallBreak-S
Straviwood WallBreak-S

Elastische strook onder houtskelet of CLT wanden

Straviwood WallBracket

Akoestisch ontkoppelde verankering CLT wanden op vloer


Speciale technieken

Delta-L levert speciale technieken die in uitzonderlijke situaties kunnen worden ingezet. De CDM-FTB frozen bearings techniek is daarvan een goed voorbeeld. Met deze techniek kunnen rubber opleggingen voorgespannen worden ingevroren en aangeleverd. Deze methode is kan uitkomst bieden in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als opleggingen zonder ingrijpende aanpassingen in bestaande constructies moeten worden ingebracht.

Neem graag contact met ons op als u tegen uitzonderlijke situaties op gebied van bouwakoestiek aanloopt. Wij zetten de decennialange ervaring van onze specialisten en die van CDM in om een oplossing te vinden voor uw probleem.

Frozen Bearing Technique (CDM-FBT)
CDM-FTB gepatenteerde frozen bearing techniek om rubber opleggingen in bevroren toestand voorgespannen in de bouwconstructie in te brengen

oplossing voor behouden voorspanning rubber oplegging


Lift ontkoppel systemen

Trillingen die bij het gebruik van een lift worden overgedragen op de vloeren en wanden in een gebouw veroorzaken veel hinder in de vorm van afstralend geluid. Delta-L levert oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor het akoestisch ontkoppelen van liften. Daarmee kan dit contactgeluid tot een minimum worden beperkt.

Stravimech ElevatorFix (CDM-ELEVATOR-FIX)

Akoestische ontkoppeling voor de ophanging van liften


Machine ontkoppel systemen

Machines met bewegende onderdelen kunnen een grote bron van trillings- en geluidshinder vormen. Omdat machines vaak mechanisch bevestigd zijn aan de ondersteunende vloer, vindt overdracht plaats op de bouwconstructie en kunnen trillingen zich verder verspreiden naar andere ruimten. Het aanbrengen van isolatie tussen machine en ondersteunende constructie is een efficiënte manier om de overdracht van geluid en trillingen te beperken en is in uiteenlopende situaties zeer succesvol gebleken.

Stravimech Bearing-Air (CDM-AIR)

Trillingsisolatie met luchtveren

Stravimech Bearing-P (CDM-MACHINE-PAD)

Trillingsdemper voor onder machine

Stravimech Fix (CDM-MACHINE-FIX)

Akoestische ontkoppeling machine