Trillingsisolatie gebouw of deel van constructie 

Trillingsisolatie gebouw

Het ontwerpen van multifunctionele gebouwen in stedelijke gebieden brengt onvermijdelijk complexe uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen komen voornamelijk voort uit de behoefte aan het beheersen en beperken van mogelijke geluids- en trillingsoverlast. Deze factoren moeten met uiterste precisie worden geanalyseerd en behandeld om te garanderen dat het eindresultaat voldoet aan de hoogste normen van woon- en werkcomfort.

Nieuwe stedelijke bouwprojecten worden vaak gerealiseerd dichtbij grote bronnen van lawaai en trillingen, zoals ondergrondse tunnels, spoorlijnen, of drukke wegen. De resulterende trillingen kunnen de integriteit en functionaliteit van een gebouw aanzienlijk beïnvloeden, wat leidt tot verstoringen die het comfort van de inzittenden verminderen. Om deze problemen te voorkomen, is het van cruciaal belang om het gebouw te isoleren van deze bronnen door het gebouw bij de fundering op trillingsisolatoren te plaatsen.

Building Base Isolation

De techniek van het gebouw op trillingsisolatoren plaatsen wordt ‘building base isolation’ genoemd en helpt trillingen en laagfrequent contactgeluid tegen te gaan. Ons assortiment van hoogwaardige geluids- en trillingsoplossingen is ontworpen om aan te sluiten op elk type constructie en prestatievereiste. De oplossingen zijn specifiek gericht op het beheersen en minimaliseren van trillingen, waardoor de impact van externe bronnen van lawaai en trillingen aanzienlijk wordt verminderd.

Om een gebouw bij de fundering te isoleren, kunnen verschillende oplossingen worden ingezet. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor rubberen veren, met behulp van het Stravibase SEB systeem, of het Stravibase VHS systeem voor hoge belastingen op kleine oppervlaktes. Daarnaast kunnen ook stalen veren worden ingezet met het Stravibase Spring systeem of het Stravibase SpringBox systeem, indien voorspanning vereist is.

De keuze tussen een rubberen of stalen veer hangt af van de mate van trillingsisolatie die nodig is. Dit wordt vaak bepaald door de nabijheid van het gebouw tot een spoorlijn of andere bronnen van lawaai en trillingen. Door de juiste oplossing te kiezen en deze correct te implementeren, kunnen we de negatieve impact van trillingen aanzienlijk verminderen, waardoor een optimale leef- en werkomgeving wordt gegarandeerd.

Opleggen deel van constructie

Niet alleen volledige gebouwen, maar ook specifieke delen van een constructie worden ontkoppeld om geluids- en trillingsoverdracht tegen te gaan. Een goed voorbeeld is een kanaalplaatvloer die op de fundering of op een randprofiel aan de wand wordt opgelegd op een akoestische oplegging van het type Stravibase SEB.

De natuurrubber steunen van dit systeem worden tussen de vloer en de rest van de constructie geplaatst, waardoor een effectieve geluids- en trillingsisolatie wordt gerealiseerd. Op deze manier kan overdracht naar de rest van de constructie worden voorkomen.

Download brochure StravibaseDownload brochure Stravibase

T