Toepassingen

Theaters, bioscopen en geluidsstudio’s 

In ruimtes waar geluid een cruciale rol speelt – zoals theaters, concertzalen, bioscopen en geluids-/opnamestudio’s – is een hoogwaardige geluids- en trillingsisolatie van essentieel belang in het ontwerp.

Er is een scala aan oplossingen beschikbaar om aan deze eisen te voldoen, zoals zwevende vloeren, verende plafonds en akoestische voorzetwanden. Voor een optimale geluidsisolatie is een ‘doos-in-doos constructie‘ de meest effectieve oplossing. 

Theaters, bioscopen en geluidsstudio’s

Trillingsisolatie gebouw of deel van constructie 

Gebouwen nabij drukke verkeersaders of spoorlijnen kunnen onderhevig zijn aan trillingsoverlast. Om deze verstoring te minimaliseren worden gebouwen op trillingsisolatoren geplaatst. Deze effectieve maatregel wordt ‘building base isolation‘ genoemd en helpt trillingen en laagfrequent contactgeluid tegen te gaan.

Daarnaast zijn er verschillende strategieën voor het akoestisch ontkoppelen van specifieke delen van de constructie in gebouwen waar geluids- of trillingsisolatie nodig is. Een voorbeeld hiervan is het isoleren van de randoplegging van kanaal- of breedplaatvloeren.

Trillingsisolatie gebouw of deel van constructie 

Gymzalen, sporthallen en danszalen

Tijdens sportieve activiteiten in gymzalen, sporthallen en danszalen wordt er aanzienlijk veel geluid geproduceerd. Activiteiten zoals balspellen en springoefeningen kunnen aanzienlijke trillingen veroorzaken, die storende contactgeluiden kunnen genereren in aangrenzende ruimtes, zowel erboven, eronder als ernaast.

Een efficiënte zwevende vloerconstructie kan deze trillingen isoleren en voorkomen dat ze worden doorgegeven aan de rest van het gebouw, waardoor overlast van contactgeluid wordt geminimaliseerd. Bovendien dragen akoestische voorzetwanden en geluidsisolerende verlaagde plafonds bij aan een optimale geluidsisolatie.

Gymzalen, sporthallen en danszalen

Fitness en sportscholen

De groeiende fitnessbranche levert steeds meer ongewenste situaties op als het gaat om geluidsoverlast en hinder van trillingen. Vallende gewichten vormen bij uitstek de grootste bron van deze overlast. Ook in deze context biedt een effectieve zwevende vloerconstructie de oplossing.

Omdat de clubs vaak in bestaande gebouwen worden gerealiseerd is een lichte zwevende vloer constructie ontwikkeld waarmee de hinder voorkomen kan worden, zonder dat er extra beton toegevoegd hoeft te worden.

Fitness en sportscholen

Houtbouw, CLT en modules

Houtbouw biedt talrijke voordelen. Het gebruik van hout als bouwmateriaal draagt in hoge mate bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de bouwindustrie en kan bovendien de bouwtijd aanzienlijk reduceren. Het lichtere karakter van hout vraagt echter om specifieke aandacht als het gaat om geluidsisolatie.

Een belangrijk aandachtspunt in deze context is geluid dat via flankerende paden wordt overgedragen. Er zijn diverse akoestische ontkoppelingstechnieken ontwikkeld om effectieve isolatie op alle transmissiepaden te verzekeren, specifiek voor toepassing in combinatie met houten constructies, kruislaaghout (CLT, cross-laminated timber) en module bouw.

Houtbouw, CLT en modules

Overige toepassingen

In onder andere magazijnen, winkels en parkeergarages worden dekvloeren op rubberen matten geplaatst om impact- en rolgeluiden te isoleren. Er is een breed scala aan beschikbare matten voor diverse toepassingen.

Daarnaast worden technische installaties zoals luchtbehandelingssystemen, machines en liften akoestisch geïsoleerd van de constructie om de overdracht van contactgeluid te minimaliseren. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van geluidshinder.

Overige toepassingen