Privacystatement

Delta-L zet zich volledig in om persoonsgegevens en in het bijzonder privacygevoelige gegevens te
beschermen. Delta-L ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Download hier onze privacyverklaringDownload hier onze privacyverklaring.