SBO het Overpad – Den Bosch

SBO het Overpad Den Bosch – 10 onderwijsunits

Toepassing
Gymzaal
Oppervlakte
273 m2
Oplossing
Stravifloor Prefab

Akoestisch adviseur
Peutz

De nieuwbouw SBO Het Overpad is gesitueerd aan de Kooikersweg in Den Bosch en gaat onder één dak met SWV Passage. Het programma omvat 10 onderwijsunits met diverse therapieruimten, time-outruimten, een gymzaal, een ruimte voor handvaardigheid en kantoorruimten voor school en SWV passage.

Oplossing

Om hinder van het geluid in de onderliggende en naastgelegen ruimten van de gymzaal tot een minimum te beperken heeft de akoestisch adviseur Peutz o.a. eisen gesteld aan de contactgeluidisolatie van de vloerconstructie van de gymzaal.

In de gymzaal is een zwevende vloer (Stravifloor Prefab) geïnstalleerd met een hoge contactgeluidisolatie (Ico ≥ + 40 dB).

De hoge contactgeluidisolatie is gehaald door een goede selectie van het akoestisch materiaal en de afmeting van de steunen en door vergroting van de luchtspouw, e.e.a. conform het akoestisch advies van Peutz. De vloerpotten zijn akoestisch ontkoppeld door deze te ontkoppelen van de basisvloer en op te hangen in de zwevende vloer.

Peutz heeft na plaatsing van de zwevende vloer een geluidmeting uitgevoerd. Gemeten is het genormeerde luchtgeluidniveau ten gevolge van een in de gymzaal opgestelde contactgeluidgenerator (hamerapparaat). Daaruit is een Ico–waarde bepaald. Deze bedraagt meer dan +40 dB. De zwevende vloer voldoet hiermee aan de gestelde eisen.

Praktijkfoto’s