CDM-WALL-STRIP

CDM-WALL-STRIP is een strook oplegging voor onder constructieve wanden voor het minimaliseren van de flankerende overdracht van trillingen en geluid.

OMSCHRIJVING

De akoestische oplegging, ofwel trillingsdemper, is een elastomeer strook. De elastomeer CDM stroken zijn te verkrijgen in verschillende dichtheden/stijfheden. Het type CDM materiaal, het aantal en de afmeting van de stroken wordt afgestemd op de belastingopgave en de akoestische eis.

Download documentatie CDM-WALL-STRIP.pdf

EIGENSCHAPPEN

  • eenvoudig te installeren
  • doorlopende ondersteuning van constructie
  • groot bereik in belastbaarheid
  • reduceert scheurvorming in de wand
  • toepasbaar in direct contact met cementwater en sterke adhesie met materialen als gips en beton
  • standaarddikte 5 en 10 mm
  • standaardbreedte 130 en 200 mm (andere breedte verkrijgbaar op aanvraag)

TOEPASSING

  • verticale ontkoppeling wanden