Stationsplein Doornroosje Nijmegen

Doornroosje Nijmegen – hoogbouw naast centraal station

Toepassing
Trillingsisolatie gebouw & concertzaal
Uitgevoerd i.c.m.
Vilton
Oplossing
Stravibase VHS

Akoestisch adviseur
Peutz

Het plan voor de nieuwbouw Stationsplein direct gelegen naast het Centraal Station te Nijmegen, bestaat uit een unieke combinatie van 350 studentenwoningen en een nieuw onderkomen voor popcentrum Doornroosje. Het gebouw – met zijn unieke ligging aan het stationsplein – wordt 44 meter hoog. De appartementen met de studentenwoningen zijn verdeeld over 10 verdiepingen bovenop de ruimten voor popcentrum Doornroosje. Het popcentrum krijgt een grote en kleine zaal.

Oplossing

Om trillingshinder in de woningen en zalen ten gevolge van het treinverkeer, geluidsoverlast in de woningen ten gevolge van muziekvoorstellingen in de zalen van het Doornroosje en geluidsoverlast tussen de zalen bij gelijktijdig gebruik zoveel mogelijk te beperken is door de akoestische adviseur onderzoek verricht naar de te verwachten niveaus en is een advies uitgebracht ten aanzien van de toe te passen trilling- en geluidsreducerende maatregelen. De aangedragen oplossing betreft o.a. het volledig dilateren van de hoogbouw (woningen), grote zaal en kleine zaal en het opnemen van akoestische opleggingen, ofwel trillingsdempers, onder deze bouwdelen met een maximale afveerfrequentie van 10 Hz.

Vanwege een relatief hoge belasting per oplegvlak en hoge akoestische eis zijn trillingsdempers uitgewerkt en geïnstalleerd van het type Stravibase VHS (very high stress bearing) met een afveerfrequentie van 10 Hz. De Stravibase VHS is een samengestelde trillingsdemper van hoogwaardig natuurrubber en staal. Voor dit project is een opbouw geselecteerd van 4 lagen CDM-83 van 20 mm dik met staal ertussen. Doordat de Stravibase VHS hoog belast kan worden (tot ca. 16 MPa) is het benodigde oplegvlak aanzienlijk verkleind en is het aantal benodigde constructieve wijzigingen tot een minimum beperkt.

Een aanvullende eis vanuit de gemeente Nijmegen is dat de trillingsdempers vervangbaar moeten zijn. Om de vervangbaarheid aan te tonen is vooraf een vervangbaarheidsplan opgesteld. De methode die is gebaseerd op de ‘frozen bearing technique’ is daarnaast in de praktijk in Nijmegen toegepast voor een tweetal opleggingen. E.e.a. is goed uitvoerbaar gebleken.

Praktijkfoto’s