Berckelbosch 5D – Eindhoven

Berckelbosch 5D Eindhoven – iQwoningen

Toepassing
Trillingsisolatie gebouw
Constructeur
H4D Raadgevend Ingenieurs
Oplossing
Stravibase SpringBox, Stravibase Raft
Akoestisch adviseur
LBP|SIGHT
Aannemer
iQwoning (Ballast-Nedam)

Berckelbosch is een nieuwe woonwijk in Eindhoven, bestaande uit in totaal 660 woningen, waaronder een aantal innovatieve iQwoningen van Ballast-Nedam. Deze modulaire huizen worden prefab vervaardigd en op locatie binnen een dag opgebouwd. Deelplan 5D omvat 21 kadewoningen aan de zuidkant van het projectgebied, tegenover de DAF Trucks fabriek over het Eindhovense kanaal.

Uitdaging

Vanwege de nabijheid van het fabrieksterrein van DAF Trucks werden er na een trillingsonderzoek door LBP|SIGHT maatregelen aanbevolen om trillingshinder en contactgeluid in deze 21 woningen te voorkomen. Het advies was om de woningen op trillingsdempers met een lage afveerfrequentie van 3-4 Hz te plaatsen.

Oplossing

Delta-L heeft in samenspraak met het bouwteam de oplossing voor deze uitdaging uitgewerkt en geleverd. Vanwege de lage afveerfrequentie van 3-4 Hz werd gekozen voor stalen veren in een voorgespannen oplossing, de Stravibase SpringBox. Deze stalen box, uitgerust met voorspanbouten en stalen veren, beperkt de invering op de bouwplaats.

Elke paalkop werd voorzien van een betonnen opstort, waarop een Stravibase SpringBox met een afveerfrequentie van 3,4 Hz werd geplaatst. De funderingsbalken rustten op de trillingsdempers en de woningen werden op de funderingsbalken geplaatst.

Verder werd de bodem ontkoppeld met behulp van slappe rubbergranulaat matten van het type CDM-41, de Stravibase Raft oplossing, om te voorkomen dat trillingen via de bodem in de ontkoppelde funderingsbalken en de gevels van de woningen terecht zouden komen. Deze gecombineerde oplossing zorgde voor effectieve trillings- en geluidsisolatie in de kadewoningen van Berckelbosch.

Praktijkfoto’s