Cultureel centrum De Koningshof – Maassluis

In 2009 is er een plan ontwikkeld voor een nieuw gebouw dicht tegen het bestaande culturele centrum ‘De Koningshof’ in Maassluis met daarin woningen en andere geluidsgevoelige ruimten.

Volgens de Nederlandse regelgeving: “Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer” (2008) moet de geluid en trilling emissie van het theater naar de nieuwbouw aan bepaalde eisen voldoen. Om aan deze eisen te voldoen heeft Peutz geadviseerd om een deel van de fundering op trillingsdempers te plaatsen met aan afveerfrequentie van maximaal 10 Hz. De constructeur heeft daarnaast een maximum van 5 mm gesteld aan de invering van de trillingsdempers tijdens de bouwfase.


Voor dit project is daarom een voorgespannen trillingsdemper (CDM-SIS) ontworpen en geïnstalleerd met een afveerfrequentie van 10 Hz en een resterende invering tijdens de bouw van 5 mm. Zodra de volledige belasting op de trillingsdempers rust, komen de stalen clips los te hangen en kunnen de clips eventueel verwijderd worden.

Categorie Akoestische opleggingen
Oplossing CDM-SIS
Akoestische adviseur Peutz
Constructeur Fundament bouwadvies